Rabu, 3 Jun 2015

Konsep dalam hubungan etnik

konsep ras dan etnik dalam hubungan etnik/ras pada umumnya sama, secara teknikal kemunculannya dalam masyarakat.

ras muncul lebih awal dengan pengertian kumpulan manusia berbeza secara semulajadi (menjelma melalui sifat luaran manusia). disebabkan kepercayaan ini tidak benar, maka kepercayaan ini mengalami kemerosotan.


etnik dilihat sebagai budaya (bahasa, kepercayaan, asal usul, adat resam, segala imaginasi manusia termasuk cerita dogeng, tempat asal) yang mengukuhkan semangat kekitaan.


kedua-dua konsep ini adalah bersifat sosial, bukan bersifat semulajadi iaitu bukan hakikat biologi.


Socially Construct - dipercayai satu bentuk ideologi yang mempengaruhi tingkahlaku.


apakah faktor yang digunakan untuk bezakan?


Etnik:
 • majoriti (mendominasi masyarakat -- berkuasa!)
 • minoriti
walau bagaimanapun, maksud majoriti tidak semestinya bergantung kepada bilangan, sebaliknya melihat dalam konteks yang berkuasa. contohnya dasar aparteid (undang-undang). pada asasnya, sistem aparteid; walaupun golongan majoriti iaitu bilangan orang Afrika tetapi kuasa dimiliki oleh orang putih.

Golongan minoriti: (tidak mempunyai status yang sama)
 • tertindas. dikongkong secara langsung atau tidak langsung. peluang yang berbeza. contoh amalan budaya
 • terpinggir dari pembangunan
ETHNIC CLEASING?

* Hubungan etnik pada umumnya melihat hubungan majoriti dan minoriti

diskriminasi (tingkahlaku atau layanan yang berbeza) dan prasangka (sangkaan awal tanpa berasaskan fakta)

saling berkaitan

tanggapan negatif ---> tanggapan yang menjadi masalah. (melalui proses sosiolisasi)

sterotaip:
hubungan
 • peringkat mikro (contoh kawan, jiran)
 • peringkat meso (organisasi seperti tempat kerja dan sekolah)
 • peringkat makro (negara)
.: boleh merentasi antara peringkat :.

Robert K. Merton
 1. active bigot - prejudiced, discriminator
 2. timid bigot - prejudiced, non discriminator
 3. fair-weather liberal - non-prejudiced, discriminator
 4. all-weather liberal - non-prejudiced, non discriminator
STRUKTUR MASYARAKAT?

etnocentrism -> cultural relativism

social distance (jarak sosial)
- ukur kesanggupan atau persetujuan individu menjalinkan perhubungan merentasi etnik

emory bogardus social distance scale:
 • marriage
 • close friend
 • neighbour
 • co-worker
 • citizen
 • visitor
<dunia sosial ialah cara berfikir dan bertindak ATAU manusia sebagai boneka ikut skrip>

racism/racialism - ras tidak sama martabat (kualiti)

racialism tidak melibatkan penghakiman?

racism boleh berlaku di semua peringkat.
peringkat negara (institusional racism)

barker, 1981 NEW RACISM/ETHNICSM - budaya dibezakan. ketidaksesuaian

real racism exists only among the EXTREME RIGHT

#Assimilation (majority - conformity)

 • dasar untuk kawal hubungan etnik dengan cara memaksa kumpulan minoriti terima yang majoriti
 • Di Malaysia dasar assimilasi gagal pada tahun 1980 : DASAR KEBUDAYAAN yang mana cuba melakukan proses penyeragaman budaya.
Negara bangsa (Negara moden)
 • melalui proses assimilasi
 • selepas perang dunia ke-2


SUMBER: NOTA KULIAH DR. KNTAYYA 


Tiada ulasan:

Catat Ulasan