Jumaat, 12 Jun 2015

Gemeinschalf dan Gesellschalf

Ferdinand Tonnies (1853-1935)

merujuk jenis masyarakat, susunan sosialnya (bentuk) dan hubungan sosial.

Gemeinschalf (the society of tradition)
 • ikatan kekeluargaan dan bersifat personal
 • ciri-ciri:
 1. hubungan rapat dan bersemuka
 2. saling bergantung
 3. status dari aspek kelahiran
 4. ketua dipilih daripada kalangan yang berusia
 5. dikumpul melalui perkongsian idea dan matlamat yang sama. contohkeagamaan
 6. kepercayaan dan keagamaan - lebih kepada pagan: alam sekitar dan nenek moyang (supernatural)
 7. berkongsi/bekerjasama. contoh ekonomi
 8. division of labor "jantina"
 9. jenis ekonomi - pertanian sara diri: tiada surplus untuk dijual

Gesellschaft (the society of contract)
 • masyarakat industri
 • berasaskan perjanjian dan lebih berbentuk formal
 • ciri-ciri:
 1. tidak mesra
 2. perhubungan sosial bersifat khusus dan impersonal individualistik dan saling tidak percaya. interaksi dan tanggungjawab berasaskan syarat-syarat
 3. wujud pembahagian tugas dan peranan khas yang perlu dipenuhi individu untuk mencapai matlamat organisasi
 4. pembahagian tugas berdasarkan status pendidikan (pengkhususan kerja)
 5. status sosial berdasarkan ekonomi
 6. ada nilai-nilai lebihan yang dikomerialkan
 7. agama semakin longgar kerana lebih tertumpu kepada ekonomi
 8. politik - ada organisasi khusus,
 9. tingahlaku ikut undang-undang
 10. saling bersaing untuk kepentingan  diri (individualistik)

Tiada ulasan:

Catat Ulasan